เรื่องนี้น่าสนใจมาก 
จากการศึกษาและทดลองของมหาวิทยาลัย G D’annunzio University ในประเทศอิตาลี่ ได้ข้อสรุปว่าหลังจากการบริโภค โคลอสตรุ้ม Colostrum เป็นระยะเวลา 2- 3 เดือน ปรากฏว่า โคลอสตรุ้มสามารถป้องกันไข้หวัดได้อย่างมีนัยสำคัญ

Prevention of Flu Episodes with Colostrum As Compared to Vaccination
San Valentino-Vasto Vascular Screening Project Department of Biomedical Sciences G D’annunzio University, Chieti, Pescara, Italy

มาดูสิว่า สารอาหารใน Colostrum ของคน (Human) กับวัว (Bovine) ใครมากกว่ากัน....

จะเห็นได้ว่า โปรตีนมีอยู่ในน้ำนมเหลืองของวัวมากกว่าของคน 
เอ๊..เอ๊..เอ๊. แล้วโปรตีนมีประโยชน์อะไรนะ _?????

Colostrum ของคนและวัว มีความเหมือนกันมาก แต่ว่าวัวสามารถให้ colostrumในปริมาณที่มากกว่า จึงถูกนำมาใช้ประโยชน์มากมายในคน

นี่คือของขวัญที่ธรรมชาติให้มาเพื่อวัยเยาว์ได้เจริญเติบโต และช่วยปัญหาสุขภาพหลายๆด้านของกลุ่มผู้สูงวัย

In view of so many health factors through colostrum, the use of colostrum has been extended to so many health problems of mankind. Human and bovine colostrums have many similarities barring that bovine colostrum can be obtained in large quantity, so bovine colostrum has been used in various disorders in human beings. This is the nature's gift that is for the young ones to grow as well as for the treatment of many health problems in older age group.
Indian J Pediatr. 2005 Jul;72(7):579-81.
Health factors in colostrum.

จากการศึกษาทางคลีนิค พบว่า ภูมิคุ้มกันชนิด E หรือ IgE ที่พบในโคลอสตรุ้มของวัว อาจจะมีผลต่อการควบคุมกระบวนการตอบสนองต่อภูมิแพ้
Clinical studies show that IgE (Immunoglobulin), found in bovine Colostrum, may be responsible for regulating allergic response.
Drs. Tortora, Funke & Cast; Microbiology

น้ำนมแรกคลอดของคน จะมีปริมาณ IgG 2% แต่ในสัตว์อื่นๆหลายชนิด จะมีปริมาณ IgG มากกว่า 75% ของปริมาณ ภูมิคุ้มกันรวมทั้งหมด

Nutrients. 2011 Apr; 3(4): 442–474.
Published online 2011 Apr 14. doi: 10.3390/nu3040442
PMCID: PMC3257684
Perspectives on Immunoglobulins in Colostrum and Milk