ผลการศึกษาแนะนำว่า Colostrum (น้ำนมเหลือง) จากวัว สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือด คีโตน โคเลสเตอรอล และ ไตรกลีเซอไรด์ ซึ่งสารดังกล่าวอาจจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2

These results suggest that BC can decrease levels of blood glucose and ketones, as well as reduce cholesterol and TGs, all of which may cause complications in Type 2 diabetic patients.

แหล่งข้อมูล: J Nutr Biochem. 2009 Apr;20(4):298-303. doi: 10.1016/j.jnutbio.2008.04.002. Epub 2008 Jul 7.
Health-promoting effects of bovine colostrum in Type 2 diabetic patients can reduce blood glucose, cholesterol, triglyceride and ketones.

 

นมที่ได้จากแม่วัวจะจัดเป็น Colostrum ได้ ตามมาตราฐานต้องมี ภูมิคุ้มกันชนิด จี หรือ IgG ไม่ต่ำกว่า 10%

แหล่งข้อมูล: http://www.tga.gov.au/compositional…/bovine-colostrum-powder

 

การให้อาหารเสริม โคลอสตรุ้มจากวัว เพิ่มความแข็งแรงของขา และลดการสลายของกระดูกในคนสูงอายุ

ผู้สูงอายุทั้ง 2 กลุ่มที่ได้รับ โคลอสตรุ้มและเวย์โปรตีน มีการพัฒนาความแข็งแรงของร่างกายส่วนบน ความหนาของกล้ามเนื้อ มวลกล้ามเนื้อลีน และการพัฒนาการเรียนรู้และความคิด

Colostrum supplementation during resistance training was beneficial for increasing leg press strength and reducing bone resorption in older adults. Both colostrum and whey protein groups improved upper body strength, muscle thickness, lean tissue mass, and cognitive function.

แหล่งข้อมูล: Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2014 Jun;24(3):276-85. doi: 10.1123/ijsnem.2013-0182. Epub 2013 Nov 25.
The effect of bovine colostrum supplementation in older adults during resistance training.

โคลอสตรุ้ม (น้ำนมเหลือง) จากวัวชนิดผง ได้มาจากวัวหลังให้กำเนิดลูก โคลอสตรุ้มนี้มีแลคโตสและไขมันน้อย แต่มีโปรตีนสูง โดยการผลิตนั้นจะไม่มีการใส่สารปรุงแต่งหรือส่วนประกอบเทียม 
นมโคลอสตรุ้มจากวัว มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ซึ่งไม่พบหรือพบในปริมาณที่น้อยมากในนมวัวปกติทั่วไป ซึ่งรวมไปถึงปริมาณที่มากของ โกรธแฟคเตอร์ (ตัวประกอบการเจริญเติบโต) เช่น IGF1 & IGF2 สารต้านจุลชีพ เช่น ภูมิคุ้มกันชนิดต่างๆ ไซโตไคน์ เอนไซม์ ฮอร์โมน และส่วนประกอบอื่นๆ

Bovine colostrum powder (BCP) is derived from the milk of cows (Bos taurus) after calving. BCP is a lactose - and fat-reduced, high protein product, which is manufactured without addition of additives or artificial ingredients. BCP contains a number of bioactive components, which are not present or are present in very low amounts in normal cow's milk. These include a number of growth factors (e.g. insulin-like growth factors I and II), antimicrobial factors (e.g. immunoglobulins), cytokines, enzymes, hormones, and other components.
แหล่งข้อมูล: http://www.tga.gov.au/compositional…/bovine-colostrum-powder

 

 

จากการวิจัยสรุปได้ว่า การได้รับอาหารเสริมโคลอสตรุ้มจากวัวในปริมาณต่ำๆ 6 สัปดาห์ อาจช่วยลดความเสียหายของกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกายและ เพิ่มประสิทธิภาพของนักฟุตบอล 
(แหล่งข้อมูล: European Journal of Nutrition)

Eur J Nutr. 2017 Mar 11. doi: 10.1007/s00394-017-1401-7. [Epub ahead of print]
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28285432