เรื่องนี้น่าสนใจมาก 
จากการศึกษาและทดลองของมหาวิทยาลัย G D’annunzio University ในประเทศอิตาลี่ ได้ข้อสรุปว่าหลังจากการบริโภค โคลอสตรุ้ม Colostrum เป็นระยะเวลา 2- 3 เดือน ปรากฏว่า โคลอสตรุ้มสามารถป้องกันไข้หวัดได้อย่างมีนัยสำคัญ

Prevention of Flu Episodes with Colostrum As Compared to Vaccination
San Valentino-Vasto Vascular Screening Project Department of Biomedical Sciences G D’annunzio University, Chieti, Pescara, Italy