มาดูสิว่า สารอาหารใน Colostrum ของคน (Human) กับวัว (Bovine) ใครมากกว่ากัน....

จะเห็นได้ว่า โปรตีนมีอยู่ในน้ำนมเหลืองของวัวมากกว่าของคน 
เอ๊..เอ๊..เอ๊. แล้วโปรตีนมีประโยชน์อะไรนะ _?????