จากการศึกษาทางคลีนิค พบว่า ภูมิคุ้มกันชนิด E หรือ IgE ที่พบในโคลอสตรุ้มของวัว อาจจะมีผลต่อการควบคุมกระบวนการตอบสนองต่อภูมิแพ้
Clinical studies show that IgE (Immunoglobulin), found in bovine Colostrum, may be responsible for regulating allergic response.
Drs. Tortora, Funke & Cast; Microbiology